Centre de relații bune


centre de relații bune

Acasă Responsabilitate socială Energia nu se măsoară doar în kilowaţi sau metri cubi. Uneori ea se măsoară în răsuflarea uşurată a unui medic, în zâmbetul unui copil care se bucură că se simte mai bine în spitalul în care a fost internat sau în bucuria elevilor care au o şcoală renovată unde pot învăţa fără să le fie inundată clasa. Alteori, energia poate fi transpusă în file de poveste despre lumea care ne înconjoară şi despre inepuizabilele ei resurse.

Toate proiectele noastre de implicare în comunităţile locale sunt reunite pe platforma de responsabilitate socială Energie pentru fapte bune, acolo unde faptele bune prind viaţă grație contribuţiei ENGIE şi a angajaţilor săi care dăruiesc câte un strop din energia lor celor aflaţi în nevoie.

centre de relații bune

Astfel se formează resurse inepuizabile de energie care se transformă în proiecte frumoase. Împreună dăm viaţă faptelor bune!

Alegeţi limba

Educaţia tinerelor generaţii, fie că vorbim despre facilitarea accesului la educaţie, despre transmiterea unor informaţii utile despre energie şi responsabilizarea acestora cu privire la utilizarea resurselor sau despre dobândirea abilităţilor necesare construirii unui viitor profesional reprezintă direcţiile de acţiune ale companiei.

Susţinem programele menite să adreseze problematici importante, al căror impact este de durată şi cu o adresabilitate cât mai mare.

centre de relații bune

Programul se adreseză elevilor din ciclul primar şi vizează transmiterea unor noţiuni de bază despre sursele de energie, utilizarea lor în condiţii de siguranţă şi economia de energie. În cele 10 ediţii derulate circa Sănătatea este bunul cel mai de preţ al oamenilor şi al unei naţii.

Prin proiectele  implementate, dorim să aducem o îmbunătăţire în sistemul medical românesc, care să fie benefică pentru cât mai mulţi pacienţi, dar şi pentru cadrele medicale care activează aici. Aceste proiecte au în vedere identificarea nevoilor urgente în instituţii medicale publice, renumite ca centre de relații bune centre profesionale de referinţă şi deservirea pacienţilor din întreaga ţară.

centre de relații bune

Protecţia mediului înconjurător este o componentă esenţială în strategia de business a Grupului ENGIE, valorizând proiectele menite să sensibilizeze opinia publică privind sursele de energie, economia de resurse dar şi proiecte de eficienţă energetică a clădirilor prin care se urmăreşte reducerea  semnificativă a consumului de energie.

Proiectele implementate în domeniul eficienţei energetice au vizat categorii de populaţie defavorizate : renovarea celor 12 case sociale din cadrul complexului social SOS Satele Copiilor, renovarea şcolii generale din comuna Băleni, judeţul Galaţi şi renovarea şcolii nr.

centre de relații bune