Câștigurile pe blockcan


Logistica implică integrarea informaţiei, transportul, stocarea, depozitarea, manipularea materialelor şi ambalarea. Responsabilitatea operativă a logisticii este repoziţionarea geografică a materialelor brute, derularea proceselor şi dimensionarea stocurilor la cel mai mic cost posibil.

Logistica reprezintă un domeniu care a cunoscut şi cunoaşte numeroase transformări determinate de schimbările mediului economic. Perioada actuală este marcată de trecerea logisticii de la câștigurile pe blockcan activitate operaţională la una tactică şi chiar strategică. În acest mod, s-a ajuns să se extindă logistica în afara întreprinderii şi să se contureze concepţia de lanţ logistic Figura 1.

Termenul de "lanţ logistic" reprezintă procesul care integrează, coordonează şi controlează mişcarea mărfurilor şi a materialelor de la furnizor la client, până la consumatorul final Emmet, Caracteristica esenţială a lanţului logistic este reprezentată de capacitatea de a face legătura în timp util între toate activităţile ce au loc între furnizori, clienţi producători sau distribuitori şi consumatorii finali.

It involves the integration of information, transportation, inventory, warehousing, material handling and packaging. The operating responsibility of logistics is the geographical repositioning of raw materials, work in process and finished inventories where required at the lowest cost possible. Logistics represents a field that has been through many transformations determined by the economic environment's changes.

  • Cu atât mai bine tranzacționați cu opțiuni binare
  • Adăugați în lista de dorințe Instalați Traduceți descrierea în română folosind Google Traducere?
  • 30+ Jardiniere ideas | plante, grădini suspendate, ghivece
  • Este posibil să câștigați Recenzii pentru opțiunile binare
  • Strategie detaliată a opțiunilor binare
  • Да, конечно, капитан Бауэр, - с облегчением ответила Элли.

The present period is marked by the passing of logistics to a tactical and even strategic activity from an operational one. In this way, logistics has extended out of the company and the conception of supply chain has appeared Figure 1.

The term "supply chain" is the process that integrates, coordinates and controls the movement of goods and materials from a supplier to a customer and the final consumer. Emmet, The essential point of a supply chain is that it links all the activities between suppliers and customers câștigurile pe blockcan a timely manner. Figura 1 Lanţul logisticSursa: Emmet, Stuart De fapt, cererea este cea care conduce întregul proces.

De aceea, unii specialişti consideră că lanţul logistic ar trebui să se numească lanţul cererii. Lanţul valorii cuprinde activităţi primare şi activităţi de suport Porter, Activităţile primare se referă la producţia şi distribuţia produselor şi serviciilor şi sunt câștigurile pe blockcan în cinci categorii: logistică internă; producţie; logistică externă; marketing şi vânzare; service.

Jardiniere

Fiecare dintre acestea sunt legate de activităţile de susţinere care contribuie la creşterea eficacităţii şi eficienţei activităţilor primare. Activităţile de susţinere cuprind patru categorii: aprovizionare, dezvoltare tehnologică, managementul resurselor umane şi infrastructura firmei. În concepţia lui Porter, valoarea depinde de modul în care consumatorul utilizează produsul şi de costurile de achiziţie, producţie şi livrare ale acestuia. Aceste costuri, incluzând toate materiile prime şi activităţile desfăşurate cu scopul realizării produsului, reprezintă valoarea lui.

Totuşi, numai când produsul este achiziţionat această valoare poate fi măsurată, iar valoarea reală poate fi apreciată doar când produsul finit ajunge la consumatorul final.

Importanţa stocurilor în lanţullogistic Stocurile există în lanţul logistic din cauza diferenţelor dintre cerere şi ofertă. De exemplu, pentru un producător de oţel este mai economic să producă în loturi mari care mai apoi să fie depozitate pentru o vânzare viitoare. Şi un magazin cu amănuntul trebuie să deţină stocuri de mărfuri pentru a satisface cererea.

câștigurile pe blockcan

Un rol important pe care-l au stocurile este de a creşte cererea care poate fi satisfăcută prin faptul că produsul este disponibil atunci când clientul îl vrea.

Indeed some people consider that the term supply chain could be named the demand chain. The value chain divides into primary activities and support activities Porter, Primary activities are directly concerned with the creation or delivery of a product or service.

They can be grouped into five main areas: inbound logistics, operations, outbound logistics, marketing and sales, and service. Each of these primary activities is linked to support activities which help to improve their effectiveness or efficiency. There are four main areas of support activities: procurement, technology development, human resource management, and firm infrastructure systems for planning, finance, quality, information management etc.

According to Porter, the value is dependent on the way a customer uses tipuri de token product and not just câștigurile pe blockcan on the cost incurred in buying, making and moving it.

These costs, including all the raw materials and activities that create the product, then represent the value. But it is only when product is purchased that this value can be measured; and it is not until the product reaches the final câștigurile pe blockcan that the real value is to be found.

The Importance of Inventory within the Supply ChainThe inventory exists in the supply chain because of differences between demand and supply. For example, for a steel manufacturer it's more economical to produce in large lots that afterwards will be stored for future sale. Even a retail store has to hold inventory of merchandise in order to satisfy the demand. An important role of inventory is increasing the demand that can be satisfied by having the product available when the client câștigurile pe blockcan it.

Alt rol semnificativ este că reduce costurile exploatând economiile de scală care pot apărea în timpul producţiei sau distribuţiei. Stocurile apar sub formă de materii prime, semifabricate sau bunuri finite. Stocurile sunt o sursă majoră de costuri în lanţul logistic. Spre exemplu, un lanţ logistic care are stocuri mari la nivelul comerţului cu amănuntul, are un grad înalt de receptivitate deoarece clientul intră câștigurile pe blockcan magazin şi iese cu produsul pe care îl căuta.

În contrast, un lanţ logistic cu stocuri mici poate fi eficient dar va face clienţii să aştepte câteva săptămâni sau luni pentru mărfurile pe care şi le doresc.

câștigurile pe blockcan

Stocurile au un rol important în fluxul materialelor în lanţul logistic. Managerii vor trebui să acţioneze cu stocuri cât mai mici fără să crească în niciun fel costurile sau să reducă receptivitatea, deoarece reducerea scurgerii timpului poate fi un avantaj semnificativ într-un lanţ logistic. Stocurile joacă un rol important în abilitatea de a asigura competitivitatea unei firme.

Dacă strategia competitivă a unei firme cere un nivel ridicat de receptivitate, compania poate atinge acest ţel prin amplasarea unor mari cantităţi de mărfuri lângă clienţi. Invers, o companie poate folosi stocurile pentru a deveni mai eficientă, reducând costurile. Dilema, în cazul stocurilor, este între receptivitatea care rezultă din stocuri mai mari sau eficienţa care rezultă din stocuri mai mici. The inventory appears like raw materials, work in process or finished goods.

The inventory is a major source of costs in the supply chain.

For example, a supply chain that has big retail inventory has a high level of responsiveness because the client enters the store and comes out with the product that he was looking for. In contrast, a supply chain with small inventory can be efficient but it will make clients wait a few weeks or months for the products that they want. The inventory has an important role in the material's flow of the supply chain.

The managers will have to act with as few inventories as possible without increasing the costs or reducing responsiveness, because reduced flow time can be a significant advantage in a supply chain.

TOP 5 Cryptocurrency Tips for Long Term Success

Inventory has an important role in assuring a company's competition. If a firm's competitive strategy requires a high level of responsiveness, the câștigurile pe blockcan can achieve this goal locating large amounts of inventory near clients. Contrary, a company can use inventory to become more efficient, reducing costs.

câștigurile pe blockcan

Dilemma in case of inventory is between the responsiveness that results from explicarea opțiunilor inventory and the efficiency that results from smaller inventory. În concluzie, cele două motive principale ale constituirii stocurilor sunt economiile de scală, realizate atunci când firmele produc sau achiziţionează cantităţi mari de mărfuri şi incertitudinile legate de cerere şi ofertă.

Deşi variaţiile cererii reprezintă de cele mai multe ori o sursă evidentă şi semnificativă de incertitudine, la fel de bine pot fi identificate şi alte surse.

câștigurile pe blockcan

Incertitudinea legată de termenele de livrare reprezintă o problemă obişnuită cu care se confruntă firmele. Multe companii au înţeles că trebuie să depună eforturi pentru a îmbunătăţi eficienţa lanţului logistic, îndeplinind obiectivul corelării cererii cu oferta pentru a reduce costul stocării şi timpul livrării către consumatori.

Pentru a creşte eficienţa şi receptivitatea trebuie analizate principalele tipuri de stocuri şi modul în care acestea pot fi dimensionate Chopra, Stocul curent.

The role of inventory in the supply chain

Acesta reprezintă stocul folosit pentru satisfacerea cererii în intervalul dintre două livrări ale furnizorilor. Mărimea stocului curent este rezultatul producţiei, transportului sau achiziţiei mărfurilor în loturi mari.

Therefore, the two important motives of a firm for holding inventories are economies of scale, related to the aim of reducing fixed costs by producing or ordering large lots, and the uncertainties inherent in the demand and supply. Although demand uncertainty is the most obvious and significant source of uncertainty for most systems, other uncertainties exist as well.

câștigurile pe blockcan

Uncertainty in the order delivery lead time is a common problem in industries.