Metodologia câștigurilor pe internet. Metodologie Drepturi de Autor pe Internet - UCMR - ADA


Bratianu nr.

Account Options

A, et. Natiunile Unite nr. Lascar Catargiu nr. Arbitrajul s-a desfasurat la termenele din 1, 15 si 22 aprilierespectiv 3, 11, 18 si 23 martiela sediul ORDA din municipiul Bucuresti, Str. Transilvaniei nr. La termenele mentionate partile au depus inscrisuri si au avut loc dezbateri privind obiectul cauzei, aspecte consemnate in procesele-verbale de recenzii ale site- urilor de opțiuni binare incheiate si aflate la dosarul de arbitraj, dezbaterile fiind incheiate in sedinta din 23 martiecand partile au formulat concluzii asupra fondului cauzei.

In cadrul sedintei din 11 martieS.

Metodologie Drepturi de Autor pe Internet - UCMR - ADA

George Enescu nr. Totodata, nici cererea de interventie accesorie nu poate fi admisa, avand in vedere aceleasi considerente. La termenul din 23 martiecompletul arbitral, avand nevoie de timp pentru a delibera, a decis ca pronuntarea sa aiba loc la data de 30 martiecand, in temeiul prevederilor art. Conform procesului-verbal incheiat la 23 martiepartile au procedat la tragerea la sorti a arbitrilor din lista prevazuta in Hotararea Guvernului nr.

Ulterior, prin Adresa nr.

Salariul mediu în economia României - Wikipedia

La sedinta din data de 8 aprilieORDA a luat act de retragerea din completul de arbitraj a domnului Baias Flavius, din motive obiective, astfel incat a fost convocat pentru participarea in cadrul arbitrajului primul dintre arbitrii de rezerva desemnati, si anume domnul Ticlea Alexandru.

Comisia de negociere a metodologiei a fost metodologia câștigurilor pe internet prin Decizia directorului general al Oficiului Roman pentru Drepturile de Autor nr. Conform procesului-verbal incheiat, completul de arbitraj s-a constituit la data de 15 aprilieprimul termen de la care s-a desfasurat arbitrajul. La termenul din 22 apriliecompletul arbitral constata ca sunt intrunite conditiile de sesizare a Curtii Constitutionale in conformitate cu prevederile art.

metodologia câștigurilor pe internet

ORDA, prin Adresa nr. Curtea Constitutionala, in Dosarul nr.

Opțiuni pentru calcularea și calcularea primei

Decizia Curtii Constitutionale nr. La termenul din 11 martieORDA a luat act de retragerea din completul de arbitraj a domnului Anagnoste Victor, din motive obiective, astfel incat a fost convocat pentru participarea in cadrul arbitrajului urmatorul arbitru de rezerva, si anume domnul Lucan-Arjoca Marius.

Prin cererea de arbitraj formulata, UCMR-ADA solicita sa fie stabilita forma finala a metodologiei privind utilizarea operelor muzicale prin reproducere si comunicare publica prin punerea acestora la dispozitia publicului prin servicii online sau mobile si drepturile patrimoniale cuvenite in mod corespunzator titularilor drepturilor de autor.

In acest sens, UCMR-ADA arata ca metodologia priveste utilizarea operelor muzicale prin reproducere si comunicare publica prin servicii online sau mobile, intrucat art.

Ce se cere unui tester de joc?

Totodata, UCMR-ADA arata ca drepturile ce fac obiect al metodologiei sunt dreptul de reproducere si dreptul de comunicare publica, intrucat acestea sunt prevazute ca drepturi distincte de Legea nr. De asemenea, gestiunea colectiva a acestor drepturi are o intindere diferita potrivit dispozitiilor art.

In aceste conditii, gestiunea colectiva se realizeaza diferentiat pentru cele doua drepturi, intrucat repertoriul gestionat colectiv facultativ nu este identic ca intindere cu cel gestionat colectiv in mod obligatoriu. Astfel, in timp ce in cazul gestiunii colective obligatorii comunicarea publica UCMR-ADA ii reprezinta pe toti titularii de drepturi patrimoniale de autor de opere muzicale, indiferent daca i-au acordat sau nu mandat in acest sens, in cazul gestiunii colective facultative UCMR-ADA ii reprezinta numai pe titularii de drepturi care i-au acordat mandat.

Referitor la remuneratii, UCMR-ADA arata ca acestea trebuie sa fie diferentiate, in acord cu fiecare modalitate de utilizare a operelor muzicale, si sa fie in acord cu practica europeana. Astfel, propunerea UCMR-ADA referitoare la utilizarile precum streaming, webcasting, concerte live si muzica de fundal prevede o remuneratie de doua treimi din totalul remuneratiei pentru dreptul patrimonial de comunicare publica, iar pentru dreptul de reproducere remuneratia va fi mai mica, respectiv de o treime din totalul remuneratiei.

In cazul descarcarii operelor muzicale download proportia este diferita, si anume remuneratia va fi mai mare: doua metodologia câștigurilor pe internet câștigurilor pe internet din totalul remuneratiei pentru dreptul patrimonial de reproducere, iar pentru dreptul de comunicare publica remuneratia va fi mai mica, de o treime din totalul remuneratiei.

In domeniul utilizarii operelor muzicale pe internet, UCMR-ADA arata ca intensitatea utilizarii este data de numarul de vizitatori unici ai paginii de internet pe care sunt puse la dispozitia publicului operele muzicale.

 1. Когда мне было восемнадцать, - неуверенным тоном проговорил Макс, поворачиваясь, чтобы поглядеть на Николь, - отец мой умер от редкого вида рака.
 2. Opțiuni binare opshen

Totodata, UCMR-ADA arata ca propunerea sa referitoare la cuantumul remuneratiilor este in concordanta cu remuneratiile ce se regasesc in practica europeana pentru reproducerea si comunicarea publica a operelor muzicale prin servicii online si mobile.

In privinta remuneratiilor minime, UCMR-ADA a propus si a solicitat ca stabilirea acestora sa tina seama de practica europeana, potrivit careia remuneratiile sunt prevazute distinct pentru fiecare modalitate de utilizare si, in principal, in raport cu numarul de vizitatori unici sau ascultatori online, dupa caz.

metodologia câștigurilor pe internet

Prin intampinarea formulata, ANISP solicita respingerea propunerii de metodologie a reclamantei si stabilirea formei finale a metodologiei privind utilizarea operelor muzicale pe internet si drepturile patrimoniale cuvenite titularilor drepturilor de autor in forma propusa de parata.

In sustinerea intampinarii, ANISP arata ca reclamanta este desemnata de catre ORDA drept colector unic al remuneratiilor cuvenite titularilor drepturilor de autor doar pentru utilizarea operelor muzicale prin comunicare publica, pentru care, in conformitate cu prevederile art.

metodologia câștigurilor pe internet

Prin urmare, dreptul de reproducere, la care face referire UCMR-ADA in propunerea de metodologie, nu poate face obiectul unei metodologii opozabile erga omnes atata vreme cat organismul de gestiune colectiva nu are nici prerogativa legala si nici mandate de la toti titularii acestui drept, astfel incat sa se poata exercita o gestiune colectiva obligatorie, cu repertoriu extins.

Din punctul de vedere al utilizarii operelor muzicale pe internet, dreptul de reproducere prevazut la art. Totodata, ANISP arata ca nu se poate face "comunicarea publica" a unei opere muzicale prin internet fara ca in prealabil aceasta sa nu fie reprodusa pe un mediu de stocare denumit server, iar aceasta reproducere, realizata printr-o operatiune de schimbare a formatului operei muzicale in unul compatibil utilizarii pe internet, face parte din categoriile exceptate metodologia câștigurilor pe internet la dreptul de reproducere, drept de reproducere care este definit de art.

In acest fel, utilizarea operelor muzicale pe internet sub forma comunicarii publice indeplineste conditiile impuse de art.

 • cum să câștigi pe lună pe internet
 • Familiile să câștige acasă
 • Cum se calculează prima trimestrială În consecință, se plătește remunerația trimestrială munca de succes pe o perioadă de trei luni.
 • Pro și contra de a lucra ca tester de jocuri Desigur, avantajele acestui tip de câștiguri includ: plăcerea din proces; acces la cele mai recente jocuri care tocmai au fost dezvoltate.
 • Căutați un broker valutar care să vă prezinte perspectivele de cont.

Astfel, sintagma "cu exceptia retelelor de calculatoare" cuprinsa in art. Partile au depus concluzii scrise, aratand, in esenta, urmatoarele: UCMR-ADA solicita ca metodologia sa aiba in vedere remuneratia cuvenita autorilor de opere muzicale pentru utilizarea acestora pe internet sau alte retele de comunicatii de date, cu fir sau fara fir, mai putin utilizarea operelor muzicale ca tonuri de apel pentru telefoanele mobile, care nu face obiect al propunerii de metodologie.

Referitor la intelesul termenilor utilizati in metodologie, propunerea UCMR-ADA a avut in vedere practica europeana in domeniu si intelesul acelorasi termeni in raporturile dintre utilizatorii de opere muzicale pe internet si pe alte retele online sau mobile si organismele de gestiune colectiva din Europa. Drepturile patrimoniale ce fac obiectul metodologiei sunt dreptul de reproducere si dreptul de comunicare publica punere la dispozitia publicului ; data fiind stransa legatura dintre reproducere si comunicare publica si interesul urmarit, UCMR-ADA apreciaza ca primeaza in cauza gestiunea colectiva obligatorie.

In acest sens, poate fi cuprins in metodologie termenul "utilizare" care reuneste atat activitatea de reproducere, cat si pe cea de comunicare publica, cu stabilirea distincta a remuneratiilor corespunzatoare dreptului de comunicare publica si, respectiv, a celor corespunzatoare dreptului de reproducere. Potrivit practicii europene, proportia dintre remuneratia pentru dreptul de reproducere si dreptul de comunicare publica este: pentru downloads, in cazul dreptului de reproducere, remuneratia este de doua treimi din cuantumul total al remuneratiei si de o treime pentru dreptul de comunicare publica, listă de roboți pentru opțiuni binare pentru streaming, webcasting si muzica de fundal, remuneratia este de o treime din cuantumul total al metodologia câștigurilor pe internet si de doua treimi pentru dreptul de comunicare publica.

Totodata, UCMR-ADA arata ca in concordanta cu practica europeana, remuneratia minima sau cea forfetara, dupa caz, trebuie sa tina seama de modalitatile de utilizare, de numarul de opere muzicale utilizate, de numarul de consumatori finali care acceseaza site-ul sau pagina de internet a utilizatorului, de numarul de ascultatori online care pot accesa simultan pagina de webcasting etc.

Referitor la baza de metodologia câștigurilor pe internet al remuneratiilor, propusa de UCMR-ADA, aceasta este constituita din "totalitatea veniturilor brute lunare obtinute ca urmare a descarcarii operelor muzicale sau accesarii de catre public a serviciului online sau mobil pe care sunt puse la dispozitia publicului opere muzicale, venituri reprezentand, dar fara a se limita la: tarifele solicitate consumatorilor finali, indiferent daca sumele sunt platite de consumatorul final direct utilizatorului ori unui intermediar, publicitate, abonamente, sponsorizari etc.

In ceea ce priveste raportarile utilizatorilor, UCMR-ADA precizeaza ca in absenta unor informatii corecte, complete si furnizate de utilizatori la timp, UCMR-ADA se afla in imposibilitatea de a repartiza remuneratiile, iar autorii nu pot beneficia de acestea. Din acest motiv este foarte important ca metodologia sa prevada obligatia utilizatorilor de a intocmi rapoarte complete cuprinzand operele muzicale utilizate, autorii acestora, durata de utilizare, perioada in care au fost utilizate etc.

In concluzie, in raport cu dispozitiile legale invocate, cu practica europeana, cu probele administrate, cu negocierile si recunoasterile sau achiesarile unora dintre utilizatori, UCMR-ADA solicita completului de arbitraj ca la stabilirea formei finale a metodologiei sa aiba in vedere forma propusa de UCMR-ADA.

La termenul pentru sustinerea concluziilor, ANISP a aratat ca o metodologie anterioara in domeniu, in vigoare din anulcontine principii simple, suple de aplicat oricaror modele de business si se raporteaza la caracterul oneros sau gratuit al utilizarii.

 • Câștiguri pe internet fără investiții pentru toată lumea
 • Concepte și definiții[ modificare modificare sursă ] Câștigul salarial nominal brut cuprinde salariile, respectiv drepturile în bani și în natură cuvenite salariaților pentru munca efectiv prestată inclusiv pentru timpul lucrat suplimentar potrivit formei de salarizare aplicată, sporurile și indemnizațiile acordate ca procent din salariu sau în sume fixe, alte adaosuri la salarii potrivit legii, sumele plătite pentru timpul nelucrat indemnizațiile pentru concediile de odihnă și studii, zile de sărbătoare și alte zile libere, sumele plătite din fondul de salarii pentru concediile medicalepremiile, primele de vacanță și alte sume plătite din fondul de salarii conform actelor normative sau contractelor colective de muncă, sumele plătite din profitul net și alte fonduri inclusiv contravaloarea tichetelor de masă.
 • August Plata banilor la citirea e-mailului.
 • В общем я согласен с философией Будды, - говорил Патрик.

In ceea ce priveste criteriul practicii europene, ANISP arata ca practica europeana trebuie avuta in vedere doar pentru faza negocierilor dintre parti, nu si pentru cea a arbitrajului, dispozitiile legale referitoare la acestea neregasindu-se si la prevederile referitoare la arbitraj. La nivelul Uniunii Europene, nu exista o unitate de reglementare in domeniul metodologiei supuse arbitrajului, iar la nivel european nu exista tarife stabilite diferentiat pentru dreptul de reproducere si cel de comunicare publica.

In concluzie, VIP opțiune raport cu dispozitiile legale invocate si cu probele administrate, ANISP solicita completului de arbitraj respingerea propunerii de metodologie, formulata de catre reclamanta, si admiterea formei finale a metodologiei, conform formei propuse de ANISP.

Completul constata urmatoarele elemente de dezacord dintre parti: 1. In aceasta categorie se afla orice persoana sub al carei nume este inregistrat domeniul de internet sau alte retele, cu sau fara fir, ori care este responsabila de continutul site-ului disponibil pe internet sau pe alte retele, cu sau fara fir, precum si cea care exploateaza site-ul pe internet sau pe alte retele, cu sau fara fir, ori care obtine metodologia câștigurilor pe internet din publicitate, din descarcarea sau ascultarea de opere muzicale sau sub orice alta forma, ca urmare a furnizarii serviciilor cuprinzand opere muzicale prin internet sau pe alte retele, cu sau fara fir.

Utilizarea operelor muzicale se realizeaza prin comunicare publica ascultare fara posibilitatea de stocare a operelor muzicale, efectuata cu titlu gratuit sau oneros printr-un serviciu online ori mobil streaming sau prin reproducere cu descarcare stocare si comunicare publica ascultare de catre consumator a operelor muzicale, metodologia câștigurilor pe internet cu titlu gratuit sau oneros printr-un serviciu online ori mobil download.

In vederea obtinerii licentei, persoana interesata trebuie sa solicite organismului de gestiune colectiva eliberarea acesteia cu cel putin 10 zile inainte de metodologia câștigurilor pe internet utilizarii.

Cererea de autorizare si documentele pot fi transmise si in format electronic la adresa de e-mail a organismului de gestiune colectiva.