Pe opțiuni


Aceste exemple pot conține termeni colocviali.

Câștigarea pe opțiuni binare przez invest1 · 29 grudnia Cardurile grafice au fost utilizate în acest scop, dar s-au dovedit a fi foarte profitabile.

Traducere "opțiuni pe" în spaniolă opciones en Alte traduceri În cursul lucrărilor, diverși algoritmi de calcul și opțiuni pe diferite limbaje de programare au fost testate. En el curso del trabajo, varios algoritmos informáticos y opciones sobre diferentes lenguajes de programación se probaron. Remunerarea directorilor fără funcții executive sau a membrilor consiliului de supraveghere nu ar trebui să includă opțiuni pe acțiuni.

Traducere "opțiuni pe" în spaniolă

La remuneración de los consejeros no ejecutivos o de los pertenecientes al consejo de vigilancia no debe incluir opciones sobre acciones. Nu sunt opțiuni pe lumea asta.

cum să identificați o linie de tendință pe o diagramă câștigați bani reali chiar acum

No hay opciones en este mundo. Vor fi mai multe opțiuni pe ecran.

Elementele contractelor pe opţiuni

Habrá múltiples opciones en la pantalla. Și de ce nu ținem da trei opțiuni pe pe opțiuni În ceea ce privește achiziționarea de opțiuni pe piețele la termen.

Elementele contractelor pe opţiuni Preţul activului suport - reprezintă cursul acţiunii la un moment dat. Preţul de exercitare al opţiunii - este preţul la care vânzătorul opţiunii se obligă să cumpere sau să vândă acţiunea, în cazul în care deţinătorul decide să exercite opţiunea. Scadenţa - data până la care poate fi exercitată opţiunea.

Adquisición de opciones en los mercados de futuros Atunci când aceste opțiuni pe acțiuni sunt exercitate, emitentul livrează acțiunile deținătorului de opțiuni. Cuando se ejercitan estas opciones sobre acciones, el emisor entrega acciones al tenedor de la opción.

strategii de opțiuni binare zilnic opțiuni în exemple

CFD-uri pe opțiuni pe titluri de capital CFD de opciones sobre acciones e instrumentos asimilados Instrumente financiare derivate altele decât rezervele și opțiuni pe acțiuni ale salariaților Derivados financieros distintos de las reservas y pe opțiuni sobre acciones de los empleados Ca o chestiune de fapt, puteți obține ca bonus în ambele euro și lire, dacă ar prefera sa pariati pe sporturi cu una dintre celelalte două opțiuni pe valute.

Como cuestión de hecho, usted puede conseguir que la bonificación en los dos Euros y Libras si prefiere apostar en deportes con una de las otras dos opciones sobre divisas. Instrumente financiare derivate altele decât pe opțiuni și opțiuni pe acțiuni ale salariaților Derivados financieros distintos de las reservas y opciones sobre acciones de empleados să facă față fluctuațiilor prețurilor petrolului prin achiziționarea de opțiuni pe piețele la termen din sectorul produselor petroliere și hacer frente a las fluctuaciones del precio del petróleo mediante la adquisición de opciones en los mercados de futuros del sector de los productos petrolíferos, y Franța subliniază că FPRP nu poate fi considerat ca fiind favorizat în raport cu alte structuri private care ar fi putut juca același rol, căci este singura structură profesională franceză care are drept obiectiv gruparea întreprinderilor de pescuit pentru cumpărarea de opțiuni pe piața la termen.

Francia argumenta que no puede considerarse que el FPAP resulte favorecido con respecto a otras estructuras privadas que puedan desempeñar el mismo papel pues es la única estructura profesional francesa que agrupa a empresas pesqueras para adquirir opciones en el mercado de futuros.

Tranzacționați CFD-uri pe opțiuni cu Plus500

De exemplu, partenerul poate avea posibilitatea de a primi la alegere pe opțiuni pe acțiuni sau drepturi privind aprecierea acțiunilor cu decontare în numerar. Por ejemplo, la otra parte podría tener la opción de recibir opciones sobre acciones o derechos sobre la revalorización de acciones, liquidables en efectivo.

cum se fac repede bitcoins de la zero GC Petroleum trading

Prin acordarea de acțiuni sau opțiuni pe acțiuni în plus față de alte remunerații, entitatea plătește o remunerație suplimentară pentru a obține beneficii suplimentare. Con la concesión de acciones o de opciones sobre acciones, además del resto pe opțiuni la retribución, la entidad paga una remuneración adicional para obtener ciertos beneficios económicos adicionales.

face bani pe internet băiat opțiuni binare parabolice sar

Gestionat cont futures este ca un fond mutual, cu excepţia faptului că poziţiile de titluri de stat, contracte futures şi opţiuni pe contracte futures sunt utilizate pentru a gestiona portofoliul. Cuenta de futuros gestionados es como un fondo de inversión, ce să faci pentru a câștiga bani repede que las posiciones en títulos públicos, contratos de futuros y opciones sobre contratos de futuros se utilizan para gestionar la cartera de.

opțiuni binare în Cipru de la 30 indicator suport niveluri opțiuni binare

Para explorar otras opciones en la misma línea, se publicó en noviembre una consulta sobre estructuras de control en compañías auditoras y sobre sus consecuencias para pe opțiuni mercado de la auditoría. În concluzie, rezultă că ajutorul pentru FPRP pentru achiziționarea de opțiuni pe piețele la termen nu poate fi considerat ca fiind compatibil cu piața comună pe opțiuni ceea ce privește niciuna dintre derogările autorizate de tratat. Así pues, la ayuda concedida al FPAP para adquirir opciones en los mercados de futuros no puede pe opțiuni a ninguna de las excepciones autorizadas por el Tratado y, por lo tanto, no puede considerarse compatible con el mercado común.

КРУТОЙ КИПЯТОК И ВИШНЯ 🍒!ЭТО ВКУСНЯШКА ПОБИЛО ВСЕ РЕКОРДЫ НА МОЕЙ КУХНЕ!CHERRY PIE.

Anexa B conține îndrumări suplimentare cu privire la evaluarea valorii juste a acțiunilor și a opțiunilor pe acțiuni, concentrându-se asupra termenilor și condițiilor specifice care sunt caracteristici comune ale acordării de acțiuni sau opțiuni pe acțiuni angajaților.

El apéndice B contiene directrices adicionales sobre la determinación del valor razonable de las acciones y de las opciones sobre acciones, centrándose en particular en los plazos y condiciones que son normalmente utilizados en una concesión de acciones o de opciones sobre acciones a los empleados.

Opțiuni binare noi

Conținut posibil inadecvat Elimină filtrul Exemplele au rolul de a te ajuta să traduci cuvinte sau expresii corect si adaptat la context.

Nu sunt selectate sau validate manual, așadar pot conține termeni inadecvați. Te rugăm să raportezi exemplele pe care le consideri inadecvate.

Brokeri parteneri pentru tranzactionare pe FOREX De tranzacționare chisinau Optiuni binare - Optiuni binare - Forex Signals We have tested and verified all the platforms on our list of brokers to be reputable in Australia. View the futures and commodity market news, futures pricing and futures trading.

Traducerile vulgare sau colocviale sunt în general marcate cu roșu sau cu portocaliu. Înregistrează-te pentru a accesa mai multe exemple Este simplu și gratuit Nici un rezultat pentru acest sens. Propune un exemplu.